Úprava krajiny:

 • odvodnění a meliorace zemědělských pozemků
 • realizace, výstavba a údržba rybníků a tůní 
 • mulčování porostu
 • těžba náletových dřevin
 • rekultivace skládek

Naše stroje pro úpravu krajiny:

 • kolový bagr CAT 432 D
 • pásový bagr CAT 318 CL
 • buldozer T 130
 • mulčovač
 • nakladač UNK 320
 • vibrační válec 11 tun
 • vibrační deska 600 kg